चोळी चांदण्याची सजना

 चोळी चांदण्याची सजना 

          लेईन  पुणव  रातीला

          गंध फुटल्या वाटांनी रे

          सख्या, येइल भेटायला


          अंगाला चांदणं गोंदून

          ऊभी राहील आडोशाला

          लाज थोडी लाजवंतीची

          बांधील साडीच्या शेवाला . 


          पायात चांदण्याचे चाळ

          गळ्यात दिव्य पुष्प माला

          ओळखून घे खाणा खुणा

          पद  रवांचा बोल बाला  . 


          गूज मनी सांगेल काही

          गंधाळल्या रात राणीला

          फुलांची लाली थोडी गाली

           लाज वाटते बाई  मला  . 


           मागू नको आणखी काही

           भेटतील ओठ  ओठाला

           चांदवा  असेल  भरात

           रंग  रूप  कसा  मिठीला  . 


     ______  राणी


रामेश्वर लिंबुळेPost a Comment

0 Comments