संडास

 खेडे गावी सर्व सुख आणि सुविधा  आहेत परंतू आज ही 

    भरपूर ठिकाणी उघड्या वर शौचास जावे लागते हा बदल

    सांगणारी आजची रचना .  समाज प्रबोधन होणे हाच या

    या मागचा एकमेव उद्देश आहे 


                    संडास

              -----------------


           मी बाई शहरातली

           तशी नांदायची नाही

          आधी बांधा हो संडास 

          तोवर यायची नाही  . 


          उघड्यावर  बसणे

          किती वाटते किळस   ? 

          अंघोळीची तीच रीत

          मोठ्या जहराचे वीष  . 


          लाज लाजेची ग चोळी

          फाटते चार चौघात

          जन माणसे आरोग्य

          सारेच कसे धोक्यात  ? 


         माडी बंगला बांधला

         मागे हेच का ठेवलं  ? 

        लग्नाचे कौतूक मला

         तुम्ही हेच का दावलं  ? 


         सांज सकाळी बाहेर

         तांब्या टमरेल हाती

         लाख मोलाची इज्जत

         काय कमविली माती  ? 


     _______रामेश्वर लिंबुळे

Post a Comment

0 Comments