सकाळी सकाळी जाग मला यावी

        सकाळी सकाळी जाग मला यावी 

         मंगल सुरांची  बरसात  व्हावी  . 


         गंध सुमनांचा दरवळ  धुंद

         दाट पुष्प सडे गळे मकरंद

         हलकी हलकी गोड स्वप्न मिठी

         पापणी खुलता  मरगळ  जावी  . 


         पाखर पैंजण छुम छुम दारी

         चम चम करी  किरण सोनेरी

         शुभ्र दव बिंदू , टप टप मोती

         माळ मन मोही गळ्यात घालावी  . 


         फुलांनी कळ्यांनी प्रेम गीत गावे

         ओठांनी मातीला हळूच चुंबावे

         आनंदाचे रंग, आनंद लहरी

         दगड गोट्यांना  कोमलता यावी  . 


         माय लेकराला धरी पाठी पोटी

         गाय वासराला  हंबरून  चाटी

         वात्सल्य झरावे प्रेम पान्हा मुखी

         एक तरी ओवी आई तूच  गावी  .

कवी- रामेश्वर लिंबुळे

Post a Comment

0 Comments