Advertisement

आदत

 आदत

               लहानपणी जेवताना

        ओठाला ओठ लागायचं

        माझं आपलं तोंड कसं

        मचा मचाक वाजायचं


        घरी आलं गेलं पाव्हणं

        कुत्सितपणे  हसायचं

        नेहमी सारखं आपलं

        मी वचा वचाक खायचं


        बापा संगं मंगं जेवता

        मेल्याहून मेलं व्हायचं

        कुत्र्या हाड हाड मर जा

         मला टोमणं  असायचं


         आदत सुटत  नव्हती

         कुत्र्या सारखं जगायचं

          लाज जगू  देत नव्हती

          फार वंगाळ  वाटायच़


          याचं मच मच  वाजणं

          असंच नाही  सुटायचं

          वस्तरा घेत बाप  म्हणं

          याचं  ओठच  कापायचं


           मी आपलं मना ध्यानात

           कुढ  कुढत  झुरायचं 

           कालचं  विसरून पुन्हा

           नव्ं  इमलं  बांधायचं


कवी - रामेश्वर लिंबोळे


Post a Comment

0 Comments