Advertisement

लढ तू संकटांशी लढ तू संकटांशी

    फुलवूनी आपुला तना

      झाशीची राणी हो तू

                 एकदा पुन्हा...


           घराचा आधार तू

           तूच घराचा कणा

     व्यवहार तू संस्कार तू

           तूच खरी साधना...


            मायेचा सागर तू

     करी सुखाची कामना

    सोसू नको आदिशक्ती

         प्रसंगी कर सामना


             जग हे सारे तुझे

    मुले पती नातवंड सुना

     घाबरली नाहीस कधी

           थंडी पाऊस उन्हा...


     कळली न तुझी महती

        देती कठीण यातना

   छळली जातेस आजही

             काय तुझा गुन्हा...


          सिंधू तू आनंदी तू

         तूच ठरली कल्पना

         प्रतिभा तू इंदिरा तू

          बदललीस धारणा...


           देशासाठी लढली

    दाखविली शक्ती जना

      भूषविली पदे अनेक

    वाढविले देश सन्माना...


- योगेश वाडीभस्मे

Post a Comment

1 Comments

  1. साहेब खूप छान कवीता आहें

    ReplyDelete

तुमची येण्याची जाणीव आम्हाला कमेंट्स द्वारे द्या...