Advertisement

देतील तुला दगा हातातील रेघा

 देतील तुला दगा

           हातातील रेघा ।

          जगवतील तुला

          पायातील भेगा ।


                     मिळतील तुला

                        कष्टाचे फळ

                  कामी येईल फक्त

                  मनगटातील बळ


                  समाधाना पुरती

               महाराजांची पोथी

                   कष्टाचिया मार्गे

                        समृद्धी येती


                     कितीही लावा

                   आडवे उभे गंध

              काळी आईच देईल

                      जीवनी सुगंध............

- योगेश वाडीभस्मे

Post a Comment

0 Comments