Advertisement

Showing posts from March, 2021Show all
बेघर जाहले | विषाणू वर्चस्व || लूटलं सर्वस्व |गरीबाचं ||
 मी काहीही लिहिले तरी
माणूस
एक पत्र तुझ्यासाठी
तूझे बोलणे,तूझे हसणे
हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा
लढ तू संकटांशी
ती आँनलाईन असते
महिलांचा दिवस तसा असतो रोजच..
कधी ना उलगडे जीवनाचे कोडे..
• माझं भिताड •
देतील तुला दगा हातातील रेघा