Advertisement

तिच्या माझ्या प्रेमाचीतिच्या माझ्या प्रेमाची
         रंगली चर्चा सर्वत्र
   साधं बोललो ही नाही
      लिहलं ही नाही पत्र...

           तू छळलेस खूप
          चर्चा नाही झाली
       मी बघताच तिकडे
    आग लागली महाली...

     काही विचार नव्हता
              दूर जाण्याचा
   तू  विचारातच नव्हती
           माझी होण्याचा...

थोडं बोलता काय आले
           किती तुला मान
     शब्दाशब्दात करतेस
             माझा अपमान...

Post a Comment

0 Comments