Advertisement

चिऊताई

 ईवलीशी चिऊताई

          इवलेसे घर

        इवलेसे घरटे

 निंबाच्या फांदीवर..


   ऊन वारा पाऊस

       रोजचेच काम

    नशिबात तिच्या

          कुठे आराम..


  पिल्यासाठी गोळा 

           करते दाणा

         फुटतो जेव्हा

       चिऊला पान्हा..


   काड्या कुडयाचा

          तिचा महाल

            परी त्याला

     मजबुती जहाल..


     नाही तिच्याघरी

     काहीच सामान

         चिंता त्याची

       करी नारायण..


कवी - योगेश वाडीभस्मे 

Post a Comment

1 Comments

तुमची येण्याची जाणीव आम्हाला कमेंट्स द्वारे द्या...