Advertisement

जगाचा पोशिंदा
जगाचा पोशिंदा   शेतकरी राजा

      कैसे  नशीब

     भोगतो सजा....

  

     पिकवितो आपल्या

                प्रपंचासाठी

              स्वतः झोपतो

            उपाशीच पोटी....


   डोक्यावरी त्याचा

          पोरांचा भार

    पाचवीला पुजला

        निसर्गाचा मार....


  सदैव त्याच्या

डोक्यात चिंता

    तरीही तो न

  विसरी अनंता....

Post a Comment

0 Comments