Advertisement

मराठ्यांचा वाघ शोभतोशिवबाचा मावळा..!! रणशिंगफुंकले

मराठ्यांचा वाघ शोभतो
शिवबाचा मावळा..!! रणशिंगफुंकले
स्वातंञ्याचे
तलवार मुठी आवळा,
स्वराज्य रक्षणा उभा ठाकतो
शिवबाचा मावळा..!!गुलामी तुनी मुक्त
व्हावया
करीती गडकिल्ले कळवळा,
स्वराज्य तोरण चढविण्याधावतो
शिवबाचा मावळा..!! रणभुमीवरआग
फेकितो
जणु तोफेचा गोळा,
धडकीभरवितो मृत्युलाही
शिवबाचा मावळा..!! “हर हरमहादेव”
रणी गर्जणा
रक्त करी सळसळा,
मराठ्यांचा वाघ शोभतो
शिवबाचा मावळा..!! मराठीमातीत जंन्म
घेतला
अभिमान उरी आगळा,
शिवचरणांवर निष्ठा अर्पितो
शिवबाचा मावळा..!!
शिवबाचा मावळा..!! देवाकडे एकच मागणे
मागेन ते
म्हणजे मराठीच्या अस्मितेसाठी,
हिंदुंच्या रक्षणासाठी सतत झगडणारे
हिंदुमानावर
कोरलेले एकमेव
मराठी नाव, आपल्या संस्कृतीची जान
करून
देणारे, देशाबदल प्रेम शिकवणारे....
शिवसेना प्रमुख माननीय
श्री बाळासाहेब ठाकरे
यांना आई जगदंबे उदंड आयुष्य
देवो..हीच
प्रथांना .....

Post a Comment

0 Comments