Showing posts from February, 2021Show all
अष्टाक्षरी | माय मराठी
माझी आन माझा अभिमान
मराठी भाषा दिवस
जयोऽस्तु ते जयोऽस्तु ते! जयोऽस्तु ते!
दमलेल्या बाबाची ही कहाणी
कुणी टाकला डाका तर कोणी लुटलेले आहे
ऐकावसं वाटलं पाहिजे...
जगाचा पोशिंदा
पिपांत मेले ओल्या उंदिर -  बा.सी.मर्ढेकर
तिच्या माझ्या प्रेमाची
मी व्यथांना अंतरीचे गाव देतो
मराठ्यांचा वाघ शोभतोशिवबाचा मावळा..!! रणशिंगफुंकले
चेहरा गुलाबाने झाकणे बरे नाही | एल्गार
इचलकरंजी शहर व परिसरामध्ये भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद
दिवसभर खूप हसतेस
मधुचंद्र भाग 1
प्रेमाचा प्रस्ताव होय किंवा नाही
असाच मी गुंतलेलो तुझ्यात
 तु असतीस तर झाले असते
दार उघड चिऊताई
त्या मंतरलेल्या रानी
हंबरून वासराले चाटती जवा गायतवा मले तिच्यामंदी दिसती माझी माय
जवळ होतो शांत      नदीच्या काठावर
चिऊताई
मागे वळून पाहताना...
घर वाळूचे बांधायाचे
भक्ती पोर्टेबल असते का सांग तुझी, नव्या मंदिरी आहे फ्री स्कीम घेऊ का
कविता मज सुचेना
अंतर हे आपुल्या दोघांमधले कधी संपेल का ग राणी
कवटाळुन घे भ्रमरा मजला
काळजातल्या लेकी
तुझ्या बापाच्या तोंडात नाही घासतुझा कुत्रा खातो च्यवनप्राश
 पोट वाढलेल्या प्रकारातील दुसरा व्यक्ती म्हणाला म्हणाला..
घाणेरडे इशारे पदराच्या टोकाने....