ये गं ये गं गाई गोठ्यात


ये गं ये गं गाई गोठ्यात
बाळाला दुदु दे वाटीत
बाळाची वाटी मनीमाऊ चाटी
मनीमाऊ गेली रागाने
तिला गं खाल्ले वाघाने
वाघ मोठ दमणीचा
डोळा फुटला बबनीचा
बबन बिचारी तडफडली
हंडीमडकी गडगडली
हंड्यात बबनचे मेहुणे
ते दरसालचे पाहुणे
पाहुणे गेले गं ताकाला
विंचू डसला नाकाला

Post a Comment

0 Comments