Advertisement

अहो बाबा बस करा

                                      ॥ बाप॥

हो तुमच कामं
जातो नाका तोंडात
तुमच्या हो घामं

               किती जरी असली
                या मातीची हावं,
               आपुल्या पिकांचा         
             मातीमोल हो भाव

वरती पाठीला तुमच्या
ऊन्हाचे बसतात चटके
खाली तुमच्या गरम हो
मातीचे पायाला फटके

         तुमची हो बाबा कदर
         फाटक्या धोतराचा हो
      असायचा डोक्यावर पदर

एका वेळची नाही
मिळायची भाकर
करायचा रात्रंदिवस
तो उपाशी जागर

              जुळल होत हो नातं
               तुमच या मातीशी
               आपुलकीच होती
       माझ्या मातीच्या गाठीशी


Post a Comment

0 Comments